PU- / PVC- / Silikon-band

Transportband av en- två och trelagers PU, PVC eller Silikon.

Vår verksamhet kretsar kring att förse er som kund med transportband efter ert önskemål. Standardbanden utgörs av en- två- och trelagers PU och PVC-band (i tjocklekar från ca. 0,5 mm - 5 mm). Till det tillkommer specialband, där vi bland annat har fransfria och halogenfria band, ändlöst vävda band i bomull och polyester, griptop-band med mera.
PU / PVC / Sil står för ”Polyuretan”, Polyvinylklorid respektive ”Silikon” och indikerar den beläggning som bandtypen är belagd med. Finns i en stor mängd olika utföranden.

Generella användningsområden:

  • PU band är att föredra vid livsmedelshantering och där bandet ska tåla nötning. PU är hårdare och har bättre hygieniska egenskaper jämfört med PVC.
  • PVC band används för allmän transport och där det önskas en större friktion (t.ex. vid lutande transport - PVC har högre friktion jämfört med PU). Billigare än PU band.
  • Silikon band används där behovet av friktion och/eller släppegenskaperna är extrema.

 

Filer

 PU & PVC strukturer  GSB Medbringare & styrprofiler  GSB Profiler - mått
 PU & PVC Profiler från Meldon  Banduppmätning  

 

 

 

Galleri


Mail: order@wennerlunds.com  •  Tel: 031 - 87 80 55  •   Öppettider: Mån-fre 08:00 - 17:00